DEBNIACE A MUROVACIE TVÁRNICE

Tvárnice KLIK-BLOK

Stavbári systém pero-drážka dobre poznajú z inýchstavebných materiálov, ale novinkou je, že ABW prinášatento systém aj do segmentu betónových debniacichtvárnic. Takže výhody systému pero-drážka sa môžuvyužívať už od základov stavby. Pri zalievaníbetónom nedochádza k priečnemu posunu tvárnic,čo uľahčuje prácu a zároveň zvyšuje jej presnosť. Tietotvárnice sa vyrábajú novou modernou technológiou,ktorá prináša vyššiu kvalitu. Vibrolisovaný betón mápredovšetkým

Faccumsan venibh exerciliquis -demo-

klartec.sk - betonove tvarnice