Podlahy

ISOVER N

Oblasť použitia

Dosky ISOVER N sú vhodné pre zlepšenie krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti ťažkých plávajúcich podláh pod železobetónovú dosku. Zlepšenie krokovej nepriezvučnosti je podmienené použitím ISOVER N/PP podlahových pásikov. Predpísaná rovinnosť podkladu pre kladenie podlahovín je 2mm/2m. Dosky sú vhodné do obytných miestností s úžitkovým zaťažením do 2kN/m2, tj. 200 kg/m2

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Kód označenia CEMW-EN13162-T6-CS(10)15-MU1- CP5
Rozmer dosky1200 x 600 mm

ISOVER T-N

Oblasť použitia:

Izolačné dosky ISOVER T-N sú vhodné na zlepšenie krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti ťažkých plávajúcich podláh v kombinácii s podlahovými pásikmi ISOVER N/PP – pod betónovú mazaninu, železobetónovú dosku alebo anhydritový poter. Sú vhodné aj do priestorov so zvýšeným zaťažením

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,039 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Kód označenia CEMW-EN13162-T6-CS(10)40-MU1- CP3
Rozmer dosky1200 x 600 mm

ISOVER T P 

Oblasť použitia:

Vysoké nároky sú kladené na podklad suchých plávajúcich podláh, na ktorý sa kladú vrstvy presne rezaných dosiek. V prípade ľahkých a ažkých plávajúcich podláh je krajná hodnota zaťaženia 5 kN/m2, t.j. 500 kg/m2.

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti0,039 W/m.K
Kód označenia CEMW-EN13162-T7-DS(T+)-CS(10)40-MU1-CP2
Reakcia na oheňA1
Rozmer dosky1200 x 600 mm

ISOVER STROPOTERM

sú podlahové izolačné dosky určené na tepelnú a zvukovú izoláciu ťažkých plávajúcich podláh s predpokladaným vyšším zaťažením. Maximálne zaťaženie pri 10% stlačení hrúbky izolačnej dosky – 60 kN.m-2 (6000 kg.m-2).

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,040 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Kód označenia CEMW-EN13162-T-MU1
Rozmer dosky1200 x 600 mm
Max. zaťaženie5 kN/m2

Oblasť použitia:

Minerálne izolačné dosky z čadičových vlákien s vysokou pevnosťou v tlaku určené na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti a ako tepelná izolácia ťažkých plávajúcich podláh v priestoroch s predpokladaným vyšším zaťažením (sklady, dielne a pod.).

ISOVER N/PP

Oblasť použitia:

Okrajové podlahové pásiky určené na vytvorenie dilatácie medzi poterovou doskou a zvislou konštrukciou (stenou).

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti0,036 W/m.K
Dĺžka pásiku1000 mm
Reakcia na oheňA1

Výhody použitia

  • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
  • nenáročná manipulácia
  • trvalé zaťaženie NEOFLOOR 100 – 2000 kg/m2, NEOFLOOR 150 – 3000 kg/m2

ISOVER EPS NEOFLOOR 100

Oblasť použitia:

Izolačné dosky ISOVER eps NEOFLOOR 100 a 150, vyrobené z expandovaného polystyrénu s grafitom, su určené pre zateplenie podláh a ďalšie aplikácie s najvyššími nárokmi na účinnosť izolácie a vysokú pevnosť. Medzi najčastejšie aplikácie patria objekty s vysokými požiadavkami na tepelnú ochranu, t.j. nízkoenergetické a pasívne domy.

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,031 W/m.K
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení≥100/150 kPa
Trieda reakcie na oheň STN EN 13501-1E
Rozmery500x1000mm

Výhody použitia

  • veľmi účinné zníženie krokovej nepriezvučnosti až o 35dB
  • veľmi nízka dynamická tuhosť, 10-30 MPa/m2
  • rýchla a kvalitná pokládka

ISOVER EPS FLOOR

Oblasť použitia:

Určený pre plávajúce podlahy s prevádzkovým zaťažením

400 a 500 kg/m2, kde v konštrukcii plní funkciu

tepelnej a zvukovej izolácie

Technické údaje
Max. úžitkové zaťaženie EPS Floor 40004,0 kN.m-2
Max. úžitkové zaťaženie EPS Floor 50005,0 kN.m-2
Trieda reakcie na oheň STN EN 13501-1E
Rozmery500x1000mm

Výhody použitia

  • obvodové plášte budov
  • strešné plášte, strešné terasy, stropy
  • suterénne steny, podlahy
  • izolačná vrstva pri stavbe železníc a diaľníc

STYRODUR® 4000 CS

sú dosky charakteristického zeleného sfarbenia vyrábané z extrudovaného polystyrénu BASF. Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam, rozmanitosti typov a vyhotoveniu hrán a rozličnej pevnosti tlakov sa izolačné dosky STYRODUR® stali veľmi obľúbeným materiálom v pozemnom, podzemnom i dopravnom staviteľstve. Saint-Gobain Isover Slovakia, ako výhradný dovozca izolácii značky STYRODUR® vám ponúka kompletný sortiment izolačných dosiek STYRODUR® s rôznymi vlastnosťami určených pre široké oblasti použitia.

Technické údaje
Povrchhladký
Hranapolodrážka
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení500 kPa
Rozmer dosky1265 x 615 mm

Oblasť použitia:

Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu.