Šikmé strechy a stropy

ISOVER SUPER PROFI

Náš tip: Isover SUPER PROFI

je vysokokvalitný izolačný pás zo skleného vlákna. Izolácia sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, vďaka čomu je možné dosiahnuť vysokú hodnotu tepelného odporu aj pri menšej hrúbke izolantu. Izolácia je vhodná na použitie do prevetrávaných aj neprevetrávaných skladieb strešných plášťov. Odporúčame použiť ako izoláciu v konštrukciách, pri ktorých nie je možné aplikovať izoláciu vo väčších hrúbkach (napr. krokvy menších hrúbok, nízke nosné trámy podlahových konštrukcií a pod.), resp. všade tam, kde chceme dosiahnuť maximálnu hodnotu tepelného odporu (napr. pasívne a nízkoenergetické domy).

Oblasť použitia

Oblasť použitiaIzolačný pás zo sklených vlákien s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, určený na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech (prevetrávaných aj neprevetrávaných), ľahkých skeletových konštrukcií a priečok (s oceľovým alebo dreveným nosným rámom), prevetrávaných fasád alebo sendvičových stien. Izolačný pás je tiež možné použiť ako výplňovú izoláciu nosných stien drevodomov.

Odporúčame použiť spolu s klímamembránou ISOVER VARIO KM DUPLEX UV. Systém PROFI/VARIO predstavuje moderné systémové riešenie izolácie strešného plášťa šikmej strechy so zaručenou vysokou kvalitou výrobkov značky ISOVER.

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,032 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Kód označenia CEMW-EN13162-T3-MU1-WS-WL(P)-AFR5
Šírka pásu1200 mm

Výhody použitia

 • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti – až o 20% lepšie v porovnaní s bežnými izoláciami
 • Výborné zvukovoizolačné vlastnosti
 • Vysoká stabilita v konštrukcii
 • Minimálna prašnosť
 • Nenáročná a rýchla aplikácia
 • Ekologická izolácia

Výhody použitia systému PROFI/VARIO:

 • Dokonalá celoročná ochrana strechy proti pôsobeniu vlhkosti
 • Umožňuje vysychanie konštrukcie krovu (napr. v prípade použitia vlhkého dreva alebo zatečenia)
 • Stála kvalita vnútorného prostredia

ISOVER UNIROL PROFI

Oblasť použitia

Izolačný pás zo sklených vlákien s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určený na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech (prevetrávaných aj neprevetrávaných), ľahkých podláh a stropov (nezaťažené podlahy – izolácia je vložená medzi nosné trámy). Izolačné pásy je taktiež možné použiť ako výplň ľahkých skeletových konštrukcií (s dreveným alebo oceľovým nosným rámom).
Odporúčame použiť spolu s klimamebránou ISOVER-VARIO KM DUPLEX – systém ISOVER PROFI / VARIO predstavuje moderné systémové riešenie izolácie strešného plášťa šikmej strechy so zaručenou vysokou kvalitou výrobkov značky ISOVER.

Technické parametre
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,033 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Šírka pásu 1200 mm
Kód označenia CE MW-EN13162-T2-MU1-AF5

Výhody použitia

 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti – až o 15% lepšie v porovnaní s bežnými izoláciami
 • nenáročná a rýchla aplikácia
 • dokonalá celoročná ochrana strechy proti pôsobeniu vlhkosti
 • umožňuje vysychanie konštrukcie krovu (napr. v prípade použitia vlhkého dreva)
 • vysoká odolnosť fólie voči UV žiareniu
 • stála kvalita vnútorného prostredia
 • systém šetrný k životnému prostrediu

ISOVER UNIROL PLUS

Oblasť použitia

Mäkký, pod tlakom zrolovaný izolačný pás zo sklených vlákien s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami určený na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech (prevetrávaných aj neprevetrávaných), ľahkých podláh a stropov (nezaťažené podlahy – izolácia je vložená medzi nosné trámy). Izolačné pásy je taktiež možné použiť ako výplň ľahkých skeletových konštrukcii (s dreveným alebo oceľovým nosným rámom).

Technické parametre
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň A1
Šírka pásu 1200 mm
Kód označenia CEMW-EN13162-T1-MU1-AF5

Výhody použitia

 • prevetrávané aj neprevetrávané šikmé strechy
 • nezaťažované podlahy a stropy (izolácia vložená medzi nosné trámy)
 • výplň ľahkých sendvičových konštrukcií a priečok (s dreveným alebo oceľovým nosným rámom)
 • izolácia stenových konštrukcií oceľových hál

ISOVER DOMO COMFORT

Oblasť použitia

Oblasť použitiaIzolačné pásy zo sklenej vlny s jednostranným polepom zo skleného vlákna určené na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech, podkroví, deliacich priečok a ľahkých sendvičových konštrukcií, stropov alebo ľahkých podláh (nezaťažená podlaha – izolácia je vložená medzi nosné trámy).

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň A1
Maximálna teplota použitia 200°C
Kód označenia CE MW-EN13162-T2-MU1

Výhody použitia

 • vysoká presnosť pri meraní a rezaní izolácie
 • jednoduchšia a rýchlejšia montáž
 • minimálna prašnosť, čistejšie spracovanie
 • veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti

ISOVER DOMO

Oblasť použitia

Oblasť použitiaMäkký, pod tlakom zrolovaný izolačný pás zo sklených vlákien určený na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech, podkroví, stropov alebo ľahkých podláh (nezaťažená podlaha – izolácia je vložená medzi nosné trámy).

Technické parametre
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,039 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Šírka pásu1200 mm
Kód označenia CEMW-EN13162-T1-MU1-AF5

ISOVER ORSTROP

Náš tip: Isover ORSTROP

je izolačná doska z čadičových vlákien určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu všetkých druhov nezaťažovaných konštrukcií. Vlákna sú po celom povrchu hydrofobizované.

Oblasť použitia

Izolačné dosky z čadičových vlákien s pozdĺžnou orientáciou vlákna určené na použitie ako tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia nezaťažovaných konštrukcií stropov (izolácia medzi stropné trámy), nepochôdznych povál, podhľadov a pod. Vhodné aj ako izolačná výplň dutín.

 

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,041 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Rozmer dosky 1200 x 600 mm
Kód označenia CE MW-EN13162-T2-MU1

ISOVER VARIO KM DUPLEX UV

Náš tip: ISOVER VARIO KM DUPLEX UV

je nový unikátny systém riešenia parozábrany schopný pružne reagovať na podmienky okolitého prostredia a v závislosti od tlaku vodných pár meniť svoje difúzne vlastnosti. V zimnom období, keď je tlak vodných pár orientovaný z interiéru smerom von, difúzny odpor fólie je maximálny a fólia sa správa ako parozábrana. V letnom období, keď vplyvom prehrievania strechy dochádza k dodatočnému vysychaniu konštrukcie krovu a tým aj k uvoľňovaniu vlhkosti z dreva, difúzny odpor membrány klesá, membrána sa správa ako difúzna fólia a umožňuje prechod uvoľnenej vlhkosti zo strešnej konštrukcie do interiéru.

Oblasť použitia

Inteligentná parotesná membrána určená na použitie v prevetrávaných aj neprevetrávaných konštrukciach strešných plášťov, obvodových stien, drevených stropov a pod. Vďaka jedinečnému zloženiu mení klimamembrána svoju nasiakavosť so zmenou vlhkosti prostredia a umožňuje tak prestup vlhkosti smerom do vonkajšieho i vnútorného prostredia – v závislosti od množstva vlhkosti v blízkosti fólie.

Technické parametre
Difúzny odpor SD 0,3 až 5,0 m
Hrúbka fólie 0,4 mm
Maximálna ťahová sila min. 110 N
Odolnosť proti UV-žiareniu min. 3 mesiace (priame žiarenie)

Výhody použitia

 • dokonalá celoročná ochrana strechy proti pôsobeniu vlhkosti
 • umožňuje vysychanie konštrukcie krovu (napr. v prípade použitia nedostatočne vyschnutého dreva)
 • vysoká odolnosť fólie voči UV žiareniu
 • vysoká mechanická pevnosť a odolnosť fólie proti pretrhnutiu
 • značenie v rastri 10 x 10 cm uľahčuje manipuláciu a rezanie fólie
 • patentovaný systém vrátane príslušenstva