VÄZNÍKY

Väzníkové krovy

Výhody

  • jednoduchá montáž krovu
  • bezpečnosť a rýchlosť montáže krovu
  • variabilita - väzníkové krovy sú vhodné pre všetky typy striech (priehradové väzníky, oblúkové krovy)
  • cenová výhodnosť - menšie prierezy pri väzníkových krovoch zabezpečujú úsporu dreva, čiže aj celkovú cenu krovu
  • nízka hmotnosť
  • netreba stavať strop nad posledným podlažím - skrátenie doby výstavby
  • zastrešenie objektov s veľkým rozponom - do 30m, bez podopretia väzníka v strede
  • certifikované morené rezivo