Fasádne odvetrané

Výhody použitia

 • vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
 • vysoká pružnosť – dokonalé vyplnenie všetkých škár a netesností
 • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • jednoduchá a časovo nenáročná montáž
 • minimálna prašnosť, čistejšie spracovanie

ISOVER MULTIMAX 30

Izolačné dosky ISOVER MULTIMAX 30 sa vyznačujú v súčasnosti najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na trhu minerálnych izolácií (λ=0,030 W/m.K). Vďaka tomu je pri použití dosiek ISOVER MULTIMAX možné dosiahnuť vysokú hodnotu tepelného odporu aj pri menšej hrúbke izolantu. Izolačné dosky sú ideálne vhodné na použitie ako tepelná a akustická izolácia obvodových stien budov v systémoch odvetraných fasád. Izoláciu je tiež možné použiť v rámci systémov vnútorného zateplenia budov (napr. historické objekty resp. budovy, pri ktorých nie je možné zrealizovať vonkajšie zateplenie obvodových stien). Izolácia nie je vhodná na použitie v rámci kontaktných zatepľovacích systémov.

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,030 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Kód označenia CEMW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)- AFr5
Šírka pásu1200 x 600 mm

Oblasť použitia

Izolačné dosky zo sklených vlákien s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami určené na tepelnú a akustickú izoláciu obvodových stien budov v systémoch ľahkých odvetraných fasád (prevetrávané fasády), sendvičových stien ako aj na izoláciu ľahkých skeletových konštrukcií a priečok. Izolácia je vďaka svojim vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam ideálne vhodná aj pre použitie v obvodových nosných stenách drevodomov.

Výhody použitia

 • vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
 • dosky kašírované čiernou netkanou textíliou
 • vysoká pružnosť – dokonalé vyplnenie všetkých škár a netesností
 • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • jednoduchá a časovo nenáročná montáž
 • minimálna prašnosť, čistejšie spracovanie

ISOVER FDPL SV

Izolačné dosky ISOVER-FDPL sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnoizolačnými a zvukovoizolačnými vlastnosťami. Vďaka kašírovaniu čiernou netkanou textíliou je izolácia obzvlášť vhodná do fasádnych systémov s finálnym obkladom s otvorenými medzerami (nehrozí riziko úletu vlákna z izolácie). Izoláciu je potrebné k podkladu mechanicky kotviť. Izolácia je vhodná aj na použitie v systémoch ľahkých deliacich priečok alebo v dvojvrstvových a v sendvičových murivách. Izolácia nie je vhodná na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch.

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,034 W/m.K
Reakcia na oheňA2 – s1, d0 O
Kód označenia CEMW-EN13162-T4-W5-WL(P)-MU1-AF5
Rozmer dosky1200 x 600 mm
 • Oblasť použitia
 • Izolačné dosky zo sklených vlákien kašírované s čiernou
 • netkanou textíliou určené na tepelnú a akustickú
 • izoláciu obvodových stien budov v systémoch ľahkých
 • odvetraných fasád (prevetrávané fasády).

Výhody použitia

Veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti

Vysoká protipožiarna odolnosť

Výborné akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti

Ekologická a hygienická nezávadnosť

ISOVER FASSIL

Oblasť použitia:

Izolačné dosky z kamennej vlny vhodné pre izoláciu vonkajších stien predsadených fasádnych systémov, vkladajú sa pod obklad do roštu, alebo sa mechanicky kotvia do viacvrstvového muriva.

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Kód označenia CEMW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1
Rozmer dosky1200 x 600 mm

ISOVER FASSIL NT

 

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 W/m.K
Reakcia na oheňA2 – s1, d0
Kód označenia CEMW-EN13162-T2-MU1-AF5
Rozmer dosky1200 x 600 mm

Výhody použitia

 • Veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
 • Vysoká protipožiarna odolnosť
 • Výborné akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti
 • Ekologická a hygienická nezávadnosť

ISOVER HARDSIL

Oblasť použitia

Dosky Hardsil sú vhodné pre izolácie vonkajších stien (predsadených fasádnych systémov), vkladajú sa pod obklad do roštu alebo do viacvrstvového muriva (hlavne pre objekty s podlažnosťou viac ako 2 podlažia). Dosky je možné k murivu mechanicky kotviť pomocou držiakov na mäkké kamenné izolácie.

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Kód označenia CEMW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1
Rozmer dosky1200 x 600 mm

Výhody použitia

 • vonkajšie steny – prevetrávané fasády (izolácia vkladaná pod obklad do roštu alebo mechanicky kotvená)
 • sendvičové murované konštrukcie

ISOVER POLTERM MAX

sú izolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami vhodné pre použitie na zateplenie fasády suchým spôsobom pod ľubovoľný finálny obklad fasády. Izolačné dosky môžu byť aplikované vkladaním do nosného roštu alebo kotvené mechanickým spôsobom k podkladu. Prednosťou zateplenia fasád suchým spôsobom je jednoduchá a časovo nenáročná realizácia s minimalizovaním tepelných mostov. Pri použití izolačných dosiek v sendvičových murovaných konštrukciách sa odporúča zabezpečiť stabilitu dosiek v murive pomocu tanierových hmoždiniek, resp. špeciálnych kotiev, ktoré zároveň zabezpečujú aj stabilitu prímurovky

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Rozmer dosky1200 x 600 mm
Kód označenia CEMW-EN13162-T3-MU1-AF5

Oblasť použitia:

Izolačné dosky z čadičových vlákien s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami vhodné najmä na zateplenie fasády suchým spôsobom pod ľubovoľný finálny obklad fasády. Izolačné dosky môžu byť aplikované vkladaním do nosného roštu alebo kotvené mechanickým spôsobom k podkladu. Vhodné na použitie aj ako izolácia do sendvičových murovaných konštrukcií.

 

Výhody použitia

 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
 • veľmi dobré akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti
 • nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
 • vodoodpudivosť – izolácia je po celom povrchu hydrofobizovaná
 • jednoduchá manipulácia a spracovanie
 • v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
 • ekologická a hygienická nezávadnosť

ISOVER SUPER-VENT PLUS

 

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,031 W/m.K
Reakcia na oheňA2 – d1, s0
Kód označenia CEMW-EN13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AF5

Oblasť použitia:

Izolačné dosky zo sklenej vlny s jednostranným polepom z čiernej netkanej textílie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami vhodné na izoláciu vonkajších stien v rámci systémov prevetrávaných (odvetraných) fasád. Izolačné dosky sa vkladajú pod obklad do roštu alebo sa mechanicky kotvia k podkladu (kotvami pre mäkké izolácie z minerálnej vlny). Vďaka kašírovaniu čiernou netkanou textíliou je izolácia obzvlášť vhodná do fasádnych systémov s finálnym obkladom s otvorenými medzerami (nehrozí riziko úletu vlákna z izolácie). Dosky sú vhodné aj na tepelnú a akustickú izoláciu dutín konštrukcií zavesených podhľadov, trámových stropov resp. ľahkých podláh (nezaťažená podlaha – izolácia je vložená medzi nosné trámy). Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam je izolácia vhodná aj ako výplňová izolácia v konštrukciach drevodomov, nízkoenergetických a pasívnych domov.