YTONG

Presné tvárnice pre obvodové a nosné steny

 • Unikátne tepelnoizolačné vlastnosti
 • Jednoduché a rýchle murovanie
 • Žiadne tepelné mosty
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Jednoduché rezanie bez odpadu
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Nízka objemová hmotnosť

Ytong - presné tvárnice pre nenosné steny

 • Jednoduché murovanie bez odpadu
 • Vysoká presnosť murovaných stien
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Nízka objemová hmotnosť
 • Ekologická nezávadnosť

Multipor DI – tepelnoizolačná doska

 • Nová generácia tepelnej izolácie
 • Tvarová stálosť
 • Vynikajúca paropriepustnosť
 • Nehorľavosť
 • Jednoduchá aplikácia

Multipor je minerálna nehorľavá doska s výnimočnými tepelnoizolačnými schopnosťami. V kombinácii s materiálmi Ytong alebo Silka vytvára jedinečné tepelno a zvukovoizolačné konštrukcie s maximálnou požiarnou odolnosťou.

Multipor WI - doska špeciálne pre vnútorné zateplenie

 • Vyrobené z čisto prírodných surovín
 • Tvarová stálosť
 • Mechanická odolnosť
 • Vynikajúca paropriepustnosť
 • Nehorľavosť
 • Jednoduchá aplikácia

Vencová tvárnica

 • Jednoduché stratené debnenie
 • Optimálna tepelná izolácia stropu
 • Jednoduchá montáž
 • Jednoduchá úprava rozmerov
 • Nízka objemová hmotnosť
 • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom

U-profil

 • Odpadá potreba zhotovovať debnenie
 • Rýchla a jednoduchá montáž
 • Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra
 • Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov
 • Rovnaký podklad pre povrchové úpravy s murivom

Prekladový trámec

 • Jednoduchá manipulácia
 • Nízka hmotnosť
 • Vysoká presnosť
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Vysoká únosnosť pri spriahnutí s nadmurovkou
 • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom

Oblúkový prvok

 • Okrúhle tvary bez odpadu
 • Rýchle a presné murovanie
 • Vysoká variabilita

Nenosné preklady

 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Nízka hmotnosť
 • Vysoká presnosť
 • Obmedzenie mokrých procesov
 • Ekologická nezávadnosť

Schodové dielce

 • Okamžitá pochôdznosť
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Vysoká variabilita - riešenie na mieru
 • Výrazná úspora nákladov
 • Obmedzenie mokrých procesov

Stropný, strešný, stenový dielec

 • Okamžitá únosnosť
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Obmedzenie mokrých procesov
 • Dimenzovanie podľa požiadaviek zákazníka
 • Montáž bez podoprenia a debnenia
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Optimálne tepelnoizolačné vlastnosti

Strop Ytong Klasik

 • Vynikajúca únosnosť montovaného stropu
 • Jednoduchá a rýchla montáž bez nárokov na mechanizáciu na stavbe
 • Vysoká variabilita tvaru stropu, možnosť umiestnenia otvorov, vytvorenie konzoly
 • Vynikajúca ochrana pred hlukom vďaka kombinácii betónu s pórovitou štruktúrou stropných vložiek
 • Dobré tepelnoizolačné vlastnosti
 • Ekologicky nezávadné

Strop Ytong Ekonom

 • Jedinečný konštrukčný systém bez nadbetónovania
 • a KARI siete
 • Inovatívne riešenie s úsporou nákladov až 29 %
 • Maximálna variabilita dispozície
 • Štíhlosť konštrukcie (od 200 mm)
 • Inovácia podľa EPBD 2020