Sokel suterén

Výhody použitia

  • nulová nasiakavosť
  • vytvára účinnú ochranu hydroizolácie
  • rastrovaný povrch pre rýchlejšie a presnejšie delenie

ISOVER EPS PERIMETER

Oblasť použitia:

Tepelné izolácie konštrukcií budov, ktoré sa dotýkajú zeme, hlavne na tepelnú izoláciu konštrukcií do hĺbky 3 až 6 metrov. Sú vhodné aj na vysokozaťažované konštrukcie, tepelné izolácie bazénov a pod.

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 W/m.K
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení≥200 kPa
Hĺbka montážemax. 3m (*max 6m)
Trieda reakcie na oheň STN EN 13501-1E
Rozmer dosky - krycí600x1200mm

Výhody použitia

  • minimálna nasiakavosť
  • odolný voči prerazeniu
  • rastrovaný povrch dosiek pre zvýšenie priľnavosti pri lepení

ISOVER EPS SOKLOVÉ DOSKY-

Oblasť použitia:

Tepelno izolačné dosky eps vyrábané priamo do foriem. Vyznačujú sa minimálnou nasiakavosťou, vysokou pevnosťou v tlaku a mrazuvzdornosťou. Vyrábajú sa v rozmere 1000 x 500 mm s rovnou hranou. Na povrchu oboch strán sú opatrené vaflovou štruktúrou pre vysokú priľnavosť lepidiel. ISOVER eps SOKLOVÉ DOSKY sú určené pre zateplenie soklov stien budov, odstraňujú typický tepelný most v oblasti prechodu steny na základ, riešia detail ukončenia hydroizolácie nad terénom a umožňujú spojité prevedenie omietok až pod úroveň terénu. Sú určené pre trvalé zaťaženie v tlaku max. 3600 kg/m2 pri deformácii <2%.

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 W/m.K
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení≥200 kPa
Hĺbka montážemax. 3m
Trieda reakcie na oheň STN EN 13501-1E
Rozmery500x1000mm