CERTIFIKOVANÉ VODOVODNÉ ŠACHTY

Vodomerné šachty s vnútorným rozmerom 120 x 95cm, vnútornej výšky až do 210cm

Vodomerné šachty s vonkajším rozmerom 130 x 105 cm


130x105cm(vnút. výška 120cm, celková výška 140cm, Váha 935kg) cena: 267,00€ bez DPH - 320,40€ s DPH

130x105cm(vnút. výška 150cm, celková výška 170cm, Váha 1100kg) cena: 319,00€ bez DPH - 382,80€ s DPH

130x105cm(vnút. výška 180cm, celková výška 200cm, Váha 1430kg) cena: 377,00€ bez DPH – 452,40€ s DPH

130x105cm(vnút. výška 210cm, celková výška 230cm, Váha 1600kg) cena: 451,00€ bez DPH – 541,20€ s DPH

 

Vodomerné šachty s vnútorným rozmerom 120 x 120cm, vnútornej výšky až do 210cm

Vodomerné šachty s vonkajším rozmerom 130 x 130cm

 

130x130cm(vnút. výška 120cm, celková výška 140cm, Váha 1050kg) cena: 290,00€ bez DPH – 348,20€ s DPH

130x130cm(vnút. výška 150cm, celková výška 170cm, Váha 1234kg) cena: 377,00€ bez DPH - 452,40€ s DPH

130x130cm(vnút. výška 180cm, celková výška 200cm, Váha 1418kg) cena: 439,00€ bez DPH - 526,80€ s DPH

130x130cm(vnút. výška 210cm, celková výška 230cm, Váha 1602kg) cena: 504,00€ bez DPH - 604,80€ s DPH


Betónový poklop nepočítame do ceny vodomernej šachty, je zadarmo! V prípade, že nemáte o betónový poklop záujem z ceny za šachtu sa neodpočítava!!! Je prejazdný osobným automobilom. 


Cena za kovový poklop je 33,00€ - 39,60€ s DPH - Vodárenské spoločnosti ho odporúčajú k vôli váhe. Cena za hliníkový rebrík je 37,50€  (45,00€ s DPH). Cena palety 20€ - 24€ s DPH.

Zákazník k našim vodomerným šachtám dotáva certifikát.

Chránena Úradom Priemyselného vlastnísctva SR - č. SK 5159 X1. Jej výroba, napodobňovanie a predaj bez písoného súhlasu majiteľa je tresné.V severných častiach Slovenska odporúčame zabudovávať do zeme vodomerné šachty s minimálnou vnútornou výškou 1800mm, nakoľko sever Slovenska je chladnejší a pri vyšších mrazom by mohlo prísť k poškodeniu vodomeru.

Zmena ceny je vyhradená.