Ploché strechy

Výhody použitia

 • požiarna odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpony strechy (6 m a viac)
 • vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
 • výrazné zníženie hmotnosti plášťa vďaka použitiu kombinovanej izolácie
 • univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
 • jednoduchá manipulácia a spracovanie
 • ekonomická výhodnosť

ISOVER SG COMBI ROOF 30M

Oblasť použitia:

Kombinovaný izolant z minerálnej vlny a expandovaného

polystyrénu EPS určený na tepelnú izoláciu plochých striech s požadovanou požiarnou odolnosťou REI 30. Systém je k dispozícii aj v alternatíve so šedým

expandovaným polystyrénom (označenie systému SG COMBI ROOF 30M

GREY). Systém pozostáva z dvoch tepelnoizolačných dosiek:

 • minerálna izolácia – hrúbka 2x30 mm
 • izolácia EPS resp. EPS GREY – hrúbka podľa potreby

ISOVER P

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti0,037 W/m.K
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení>20 kPa
Reakcia na oheňA1
Rozmer dosky1200 x 2000 mm resp. 1200 x 1000 mm
Kód označenia CEMW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)20-TR1-WS-WL

Oblasť použitia:

Izolačné dosky z čadičovej vlny určené na použitie ako spodná vrstva v dvojvrstvovej skladbe plochých striech.

ISOVER R

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Kód označenia CEMW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)30-TR7,5-WS-WL(P)-MU1
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení>30 kPa
Rozmer dosky1200 x 2000 mm resp. 1200 x 1000 mm

Oblasť použitia:

Izolačné dosky z čadičovej vlny určené na použitie ako spodná vrstva v dvojvrstvovej skladbe plochých striech.

ISOVER T

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,039 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Kód označenia CEMW-EN13162-T5-CS(10)50-TR7,5-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení>50 kPa
Rozmer dosky1200 x 2000 mm, resp. 1200 x 1000 mm

Oblasť použitia:

Izolačné dosky z čadičovej vlny určené na použitie ako univerzálna izolácia plochých striech.

 

Výhody použitia

 • výrazne nižšia hmotnosť dosiek – menšie statické zaťaženie nosnej konštrukcie
 • zachovanie mechanických parametrov ako pri štandardných izolačných doskách
 • veľmi dobré tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
 • možnosť použitia do strešných skladieb protipožiarnych systémov ISOVER
 • unikátne rozmery, hrúbka až do 300 mm
 • jednoduchá manipulácia a spracovanie
 • ekologická a hygienická nezávadnosť

ISOVER LAM 30

Oblasť použitia:

Veľkoformátové strešné izolačné lamely z kamennej vlny s kolmou orientáciou vlákna s veľmi dobrými tepelno- a zvukovoizolačnými vlastnosťami. Dosky sú určené na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu jednoplášťových plochých striech. Odporúčané použitie: na realizáciu spodnej vrstvy tepelnoizolačného súvrstvia pod izolačné dosky ISOVER S resp. ISOVER S-i (horná vrstva). Vďaka kolmej orientácii vlákna dosahujú požadované pevnostné parametre pri výrazne nižšej objemovej hmotnosti. Odporúčané príslušenstvo: spádové dosky ISOVER SD a ISOVER DK, atikové kliny ISOVER AK.

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,040 W/m.K
Reakcia na oheňA1
Kód označenia CEMW–EN 13162–T4–DS(T+)-CS(10)30–TR30–WS–WL(P)-MU1
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení>30 kPa
Rozmer dosky2000x360 mm

ISOVER EPS 100

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:0,036 W/m.K
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení≥ 100 kPa
Trieda reakcie na oheň STN EN 13501-1E
Rozmery500x1000mm

Oblasť použitia:

Stabilizované tepelno izolačné dosky z penového polystyrénu na zateplenie podláh a plochých striech s bežnými požiadavkami na zaťaženie tlakom. Určené pre trvalé zaťaženie v tlaku max. 2000 kg/m2 pri deformácii <2%

Výhody použitia

 • vysoká produktivita práce – aplikácia tepelnej izolácie a prvej vrstvy hydroizolácie v jednom kroku
 • výborné tepelnoizolačné parametre
 • hrúbky až do 100cm
 • rýchla a kvalitná pokládka
Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti0,037 W/m.K
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení>20 kPa
Reakcia na oheňA1
Rozmer dosky1200 x 2000 mm resp. 1200 x 1000 mm
Kód označenia CEMW-EN13162-T4-DS(T )-CS(10)20-TR1-WS-WL

ISOVER EPS ISO-ROOF

Typy pásov: V13(GV 25/100) – oxidovaný asfalt s vložkou zo sklenej rohože V60S35(GV35) – oxidovaný asfalt s vložkou zo sklenej rohože G200S40(GG36) – oxidovaný asfalt s vložkou so sklenej tkaniny V60S35-20(GV E35) – modifikovaný SBS s vložkou so sklenej tkaniny

 • Oblasť použitia:
 • Tepelnoizolačné zostavy ISO-ROOF, zložené z expandovaného
 • polystyrénu EPS a hydroizolácie, sú vhodné
 • na dodatočné zateplenie jednoplášťových plochých
 • striech. Sú vhodné pre novostavby a rekonštrukcie.

Výhody použitia

 • Možnosť použitia menšej hrúbky izolácie vďaka skvelým tepelno izolačným vlastnostiam
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Lepenie izolačných dosiek za studena

PUREN FD-L 022

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,022 W/m.K
Povrchová úpravaobojstranný polep hliníkovou fóliou
Hranypolodrážka
Rozmer dosiek1200 x 600mm
Montážny rozmer dosiek1185 x 585mm

Oblasť použitia:

Vysoko účinná izolačná doska z tvrdej PIR peny, bez obsahu freónu, obojstranne opatrená hliníkovou fóliou. Je vhodná na tepelnú izoláciu plochých striech so zvýšenými požiadavkami na tepelnú ochranu a utesnením pomocou za studena samolepiacich bituménových pásov prípadne hydroizolačných fólií.

PRÍSLUŠENSTVO - MINERÁLNA VLNA

Oblasť použitia:

ISOVER AK - atikové kliny z čadičovej vlny určené na použitie v skladbe plochých striech v mieste napojenia na zvislé časti strechy.

ISOVER SD - jednospádová doska.

ISOVER DK - dvojspádová doska. Spád v oboch smeroch v rozmedzí 0-15%. Rozmery a hrúbky dvojspádových dosiek sú stanovené vždy na základe

konkrétneho projektu.

ISOVER TRV - akustická výplň trapézových plechov.

Výhody použitia

 • suchý montážny proces
 • rýchlosť aplikácie
 • zvýšenie hydroizolačnej bezpečnosti
 • technický servis – návrh spádovania a vytvorenie kladačského plánu
 • formáty – 1000x1000mm, 1000x500mm

PRÍSLUŠENSTVO - EPS

Oblasť použitia:

Pre vyspádovanie alebo dospádovanie (pri rekonštrukciách) jednoplášťových striech. Odstraňujú problémy spôsobené stojatou vodou na plochých strechách (poruchy hydroizolácie, vznik mikroorganizmov). Odstraňujú napätie medzi mokrými a suchými časťami strechy.

Výhody použitia

 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti λ=0,033 W/m.K pre všetky hrúbky izolácie
 • vysokokvalitná izolačná doska pre viacúčelové použitie
 • rozšírená ponuka hrúbok (30-240 mm)
 • vysoká pevnosť v tlaku
 • minimálna nasiakavosť
 • zaručená vysoká kvalita STYRODUR®

STYRODUR® 3000 CS

Oblasť použitia:

Nové izolačné dosky STYRODUR® z tuhej extrudovanej polystyrénovej hmoty, ktoré sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, vysokou pevnosťou v tlaku a minimálnou nasiakavosťou. Špecifikom izolačných dosiek STYRODUR 3000CS je konštantná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti (λ

=0,033 W/m.K) pre všetky hrúbky izolácie (30 – 240 mm). Dosky sú vhodné na použitie ako tepelná izolácia základových a podlahových konštrukcií aj v prípade podláh s vysokým mechanickým namáhaním (priemyselné podlahy, sklady, výrobné haly a pod.). Izolačné dosky sú tiež vhodné na použitie ako tepelná izolácia v skladbe obrátených plochých striech.

 

STYRODUR® 3000 CS

Nové izolačné dosky STYRODUR 3000CS sú vyrábané inovatívnou technológiou vďaka čomu sa izolačné dosky vyznačujú konštantnou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti λ=0,033 W/m.K pre všetky hrúbky, v ktorých sa izolačné dosky STYRODUR 3000CS vyrábajú. Vďaka rozšírenej ponuke hrúbok (až do 240 mm!) je možné realizovať aj najnáročnejšie izolačné projekty (zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy) s vysokokvalitnou izolačnou doskou STYRODUR 3000CS v jednej vrstve – jednoducho a bez obáv z funkčnosti a životnosti tepelnej izolácie.