PORFIX

TVÁRNICE PORFIX

Tvárnice PORFIX Plus (P2 - 420)

Tvárnice PORFIX Plus obsahujú vyšší podiel vzduchových pórov, čím dosahujú vynikajúce hodnoty tepelného odporu. Vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnostiam sú tvárnice PORFIX Plus vhodné najmä na murovanie obvodových stien a ako výplň do železobetónových konštrukcií. Už pri hrúbke 375 mm spĺňajú tvárnice PORFIX Plus s veľkou rezervou požiadavky platných noriem. Tvárnice PORFIX Plus prinášajú úsporu nielen pri ich nákupe, ale najmä vďaka nižším nákladom na vykurovanie.

Tvárnice PORFIX P2 – 480

PORFIX neustále sleduje nové trendy v oblasti výstavby budov s nízkou energetickou náročnosťou.
Našim zákazníkom chceme prinášať jednoduché ale zároveň efektívne a cenovo výhodné riešenia. Dnes máme v sortimente prémiový produkt tvárnice PORFIX Plus so špičkovými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré sú bez zateplenia vhodné aj pre výstavbu nízkoenergetických domov.
Náš výskumno-vývojový tím dostal za úlohu vyvinúť materiál pre univerzálne využitie, ktorý by sa svojimi vlastnosťami približoval prémiovému produktu a zároveň bol cenovo výhodnejší. Výsledkom sú tvárnice a priečkovky PORFIX P2-480, ktoré v roku 2012 uvádzame na trh a ktoré postupne nahrádzajú sortiment P3-520.

Tvárnice PORFIX P4 – 580

Pre tvárnice PORFIX P4 - 580 je charakteristická vyššia pevnosť - 4 MPa. Pri použití týchto tvárnic na vymurovanie spodného podlažia je možné PORFIX využiť na výstavbu budov až do štyroch poschodí. Tvárnice majú aj vylepšené zvukovo-izolačné vlastnosti, čo ich predurčuje na murovanie na vnútorných nosných priečok a deliacich priečok medzi bytovými jednotkami.

Priečkovky PORFIX

Stavebný systém PORFIX dopĺňajú priečkovky s dobrými zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Priečkovky z pórobetónu, rovnako ako tvárnice, pohlcujú a uvoľňujú vlhkosť vzduchu. Pórobetónové priečkovky tak vyrovnávajú zmeny vlhkosti v miestnosti a umožňujú vodným parám prestup stenami.

MAXI Priečkovky PORFIX (P2 -480)

PORFIX prináša v roku 2013 ďalšiu novinku v komplexnom stavebnom systéme - veľkorozmerové MAXI Priečkovky s výškou 500 mm. Na vymurovanie metra štvorcového nenosnej steny potrebujete iba 4 ks priečkoviek MAXI. Murovanie tak ide podstatne rýchlejšie ako so štandarnými priečkovkami výšky 250 mm a nezanedbateľná je aj úspora lepidla.

U-profily PORFIX (P3-520)

Tento stavebný prvok je založený na princípe strateného debnenia a je vhodný pre zhotovenie nosných prekladov či stužujúceho venca stavby. Zabezpečuje vytvorenie uceleného tepelno-izolačného systému a redukuje tepelné mosty v kritických miestach na minimum.

Nosné preklady

Nosné preklady PORFIX sú ďalším krokom k tomu, aby ste mohli stavať jednoducho a rýchlo. Sú zhotovené z pórobetónu, oceľovej výstuže a betónovej zálievky (C20/25). Preklady sú pre uľahčenie manipulácie na stavbe vybavené manipulačnými okami, ktoré umožňujú využitie zdvíhacieho zariadenia. Nosné preklady je možné z konštrukčného hľadiska vyskladať na požadovanú šírku muriva z jednotlivých typov uvedených v nasledovnej tabuľke.

Samonosné preklady

Samonosné preklady PORFIX sa využívajú na preklenutie otvorov v nenosných priečkach. Sú zhotovené z pórobetónu, tenkovrstvového lepidla PORFIX, oceľovej výstuže a betónovej zálievky (minimálne C15/20).

Stropný systém

Stropný systém PORFIX  je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ „A“ – Obytné priestory do 2,0 kN / m2 (v zmysle EN 15 037-1 - Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek a STN EN 1991-1-1 / NA Zaťaženie konštrukcií – Národná príloha).
Na základe individuálneho dopytu je možné vyrobiť aj stropné nosníky pre stropnú konštrukciu typu „B“ - Administratívne priestory do 3,0 kN / m2 a pre stropnú konštrukciu typu „C“ -  Skladovacie priestory do 5,0 kN / m2.
Typ "A" je štandardne na sklade, termín dodávky pre typ "B" a typ "C" je približne 2 mesiace.

LEPIDO

Na prácu s materiálom PORFIX odporúčame použiť lepidlo rovnakej značky, prípadne iné lepidlo vhodné na pórobetón. Pri stavaní dodržujte pracovný postup doporučený výrobcom lepidla.