Priečky a predsadené steny

ISOVER-OPTIMA SONIC

Oblasť použitia

Systém ISOVER-OPTIMA SONIC – systém akustickej predsadenej steny, je vhodný pre použitie na všetky druhy podkladu, na zvislých stenách aj stropoch, v novostavbách aj pri rekonštrukciách starších domov (domy, byty, nemocnice, školy, administratívne priestory a pod.).

Náš tip: Isover OPTIMA SONIC

Systém je ideálne vhodný na použitie v panelových domoch. Systém predstavuje jedinečný spôsob riešenia predsadenej steny s vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami. Unikátny spôsob uchytenia nosného roštu minimalizuje akustické mosty a zvyšuje tak účinnosť systému. Hrúbka systému – iba 6 cm!

Technické parametre
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň A1
Šírka pásu 1200 mm
Kód označenia CE MW-EN13162-T1-MU1-AF5

Výhody použitia

 • minimálna hrúbka systému – iba 6 cm
 • zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti až o 20 dB!
 • jednoduchá a časovo nenáročná montáž systému
 • eliminácia akustických mostov - vysoká účinnosť systému
 • jednoduché vedenie všetkých inštalačných rozvodov v systéme

ISOVER AKUPLAT

Oblasť použitia

Minerálne izolačné dosky zo sklených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami určené na akustickú izoláciu ľahkých sadrokartónových priečok, zavesených stropov, ľahkých podláh (nezaťažená podlaha – izolácia je vložená medzi nosné trámy) a pod. Izolačné dosky je tiež možné použiť aj ako tepelnú izoláciu obvodových stien budov (systém ľahkých odvetraných fasád), obvodových plášťov halových konštrukcií alebo ľahkých podláh

Náš tip: Isover AKUPLAT

je izolačná doska zo sklených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizolačnými a tepelnoizolačnými vlastnosťami. Dosky sú primárne určené na použitie ako výplňová izolácia ľahkých akustických priečok s obkladom zo sadrokartónových dosiek resp. ako izolácia obvodových plášťov budov v skladbe ľahkých prevetrávaných fasád (odporúčame použitie sádrokartónových dosiek Rigips).

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň A1
Rozmer dosky 1200 x 600 mm
Kód označenia CEMW-EN13162-T2-MU1- AF5

VÝHODY POUŽITIA

 • veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
 • vysoká požiarna odolnosť
 • dobré akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti
 • ekologická a hygienická nezávadnosť

ISOVER UNI

Oblasť použitia

Univerzálne izolačné dosky z kamennej vlny, sú vhodné pre nezaťažené izolácie vnútorných ľahkých priečok, šikmých striech, stropov, podhľadov a iných ľahkých konštrukcií. Materiál je vhodny do protipožiarnych systémových konštrukcií s požiadavkami na objemovú hmotnosť ≥40 kg/m3.

VÝHODY POUŽITIA

 • veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
 • vysoká požiarna odolnosť
 • dobré akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti
 • ekologická a hygienická nezávadnosť

ISOVER AKU

Oblasť použitia

ISOVER AKU je ideálna izolácia pre použitie v sadrokartónových konštrukciách priečok a podhľadov s modulom 625mm, vďaka čomu má veľmi široké uplatnenie v suchej výstavbe. Izolácia ISOVER AKU spĺňa vysoké nároky z hľadiska akustiky a protipožiarnej odolnosti s požiadavkou na objemovú hmotnosť >40kg/m3. Dosky su balené do PE fólie, do maximálnej výsky balíka 50cm.

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň A1
Rozmer dosky1000x625mm
Kód označenia CEMW-EW13162-T4-DS(T+)-MV1

Výhody použitia

 • veľmi dobre tepelnoizolačné vlastnosti
 • vysoká požiarna odolnosť
 • výborné akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti
 • nízky difúzny odpor
 • ekologická a hygienická nezávadnosť

ISOVER PIANO

Oblasť použitia

Mäkký, pod tlakom zrolovaný izolačný pás zo sklených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami určený predovšetkým na použitie do ľahkých sadrokartónových deliacich priečok, predsadených sadrokartónových stien alebo zavesených stropných podhľadov s nosnými oceľovými prvkami.

Náš tip: Isover PIANO

je obzvlášť vhodný ako nezaťažená izolácia na zabudovanie do ľahkých montovaných konštrukcií s nosnými oceľovými prvkami (čomu je prispôsobená aj hrúbka izolácie). V závislosti od spôsobu riešenia vedľajších ciest šírenia hluku je možné v prípade úplného vyplnenia dutiny priečky dosiahnuť zlepšene vzduchovej nepriezvučnosti až o 18 dB. V porovnaní s dutinou vyplnenou iba v polovičnej hrúbke dosahuje zlepšenie zvukovoizolačných vlastností pri plnom vyplnení medzery cca. 5 až 7 dB (odporúčame použitie sádrokartónového systému Rigips).

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň A1
Šírka pásu625 mm
Kód označenia CEMW-EN13162-T2-MU1-AW1-AF5

VÝHODY POUŽITIA

 • Veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
 • Vynikajúce akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti
 • Nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
 • Jednoduchá manipulácia a spracovanie
 • Ekologická a hygienická nezávadnosť